Hoogezandsche gorzen
De meeste Deltanatuurgebieden zijn toegankelijk voor het publiek. De Hoogezandsche Gorzen is een van de uitzonderingen. Van dit gebied kunt u alleen van een afstandje genieten.

Ondanks de afstand valt er veel te genieten. De gorzen zijn namelijk erg in trek bij allerlei vogels. De gorzen en de zandeilanden zijn begroeid met rietruigte, kruiden en grassen. Rietvogels, steltlopers, weide- en watervogels, vinden deze lage begroeiing een aantrekkelijk woon- of foerageergebied. Het zijn vogels zoals kluten, plevieren en scholeksters die in de Zuid-Hollandse Delta thuishoren of gasten van ver weg, ganzen uit Siberië en het noorden van Scandinavië.

U kunt het ‘afstandelijke’ bezoek aan de Hoogezandsche Gorzen goed combineren met een bezoek aan de Oosterse Bekade Gorzen en de Oeverlanden Hollands Diep, 2 buurnatuurgebieden van Deltanatuur.


Omgeving Hoogezandsche gorzen

Zomer in de gorzen
Scholekster
Kleine Plevier