Jongeneele Ruigt
Ieder Deltanatuurgebied heeft iets speciaals. Jongeneele Ruigt kunt u bijvoorbeeld alleen over water bereiken.

Boten kunnen aanmeren bij de afmeerplek nabij de Dode Kikvorskil in de Sliedrechtse Biesbosch. Over de historische kade loopt u dan naar het uitzichtpunt. Met de kano kunt u een rondje varen door het Katse Gat en de nieuwe kreek in het gebied. Grote kano’s trekt u met de kanorol over de dam tussen de Nieuwe Merwede en het Katse Gat.

In het gebied liggen riet- en biezenvelden, slikken en platen, kreken en ondiep water. Het verschil tussen eb en vloed is wel 70 centimeter. Dat betekent dat het gebied met de regelmaat van het tij een metamorfose ondergaat.

Zo’n zoetwatergetijdengebied is de ideale woonplek voor bevers en Noordse Woelmuizen. U kunt in Jongeneele Ruigt ook ijsvogels, bruine kiekendieven, blauwborsten en lepelaars spotten. Als de spindotter bloeit, kleurt het hele gebied geel.


Omgeving Jongeneel Ruigt

Bruine Kiekendief
Jongeneel Ruigt
kanotocht
spindotter