Tongplaat
Tongplaat heeft 2 gezichten. Een net gezicht en een ruig gezicht. U ziet het nette gezicht als u vanaf de parkeerplaats bij de Zuidhaven over het halfverharde pad over de dijk naar de uitkijkbunker loopt. Vanuit de bunker heeft u een schitterend zicht over de watervlakte en de natuur.

Het meer ruige gezicht van Tongplaat leert u kennen als u vanaf de uitkijkbunker het struinpad volgt. Hier loopt u dwars door de natuur en hebben eb en vloed vrij spel. Dat betekent dat het pad bij vloed niet begaanbaar is.

U kunt ook naar het uitkijkpunt wandelen of fietsen in het verlengde van de Zuiddijk. Dat levert u een spectaculair uitzicht op over het gebied. Hier voelt u zich bijna vogel tussen de vogels!


Twee keer daags zet de vloed de Tongplaat onder water. In zo’n dynamisch gebied komen planten en vogels voor die daar van houden, zoals bergeend, krakeend, lepelaar, kluut, visdief, nachtegaal en groenpootruiter. Het is ook de plaats waar u spindotterbloem, wilgenroosje, Bittere wilg, Smalle weegbree, Duitse dot en de grote Pimpernel vindt.


Omgeving Tongplaat

bergeend
lepelaar
Lekker struinen
Uitzicht Tongplaat
Uitzicht Tongplaat
wilgenroosje