Westplaat
De Westplaat is niet toegankelijk voor publiek. Maar dat betekent niet dat u niet van het gebied kunt genieten. Vanuit de vogelkijkhut beleeft u de Westplaat alsof u tussen de vogels zit. U kunt gemakkelijk naar de vogelkijkhut toe wandelen. Als u aan het fietsen bent over het doorgaande fietspad langs de Westplaat, is het maar een klein stukje fietsen naar de hut.

Vanuit de vogelkijkhut ziet u allerlei steltlopers tussen zeekraal, heemst en zeeaster doorscharrelen. Maar er is meer te zien. Bijzondere vogels als bergeend, bonte strandloper, dwergstern, stormmeeuw, strandplevier, kokmeeuw, zwartkopmeeuw en visdief. Veel weidevogels broeden hier en voor wintergasten is het een ideaal rust- en foerageergebied.


Omgeving Westplaat

heemster
strandloper
westplaat
Uitzicht Westplaat