Wolvenpolder
Binnendijkse natuur tegen de stad aan. Bij Spijkenisse kunt u vlak bij de stad genieten van een natuurgebied met natte en drogere delen. Het gebied ligt binnendijks, dus er is geen eb en vloed, maar het waterpeil in het gebied kan wel zo’n 40 centimeter variëren. Het hart van het gebied is pure waternatuur. Om dat natte hart heen liggen prachtige paden waarover u eindeloos kunt wandelen. Vanaf die paden en vanuit de vogelkijkhut heeft u goed zicht op het kerngebied.

Wolvenpolder is een van de meest gastvrije Deltanatuurgebieden. Op verschillende plaatsen in het gebied staan megastoelen waarop u even uit kunt rusten en kunt genieten van het uitzicht.

De stoelen zijn gemaakt in samenwerking met leerlingen van het Penta Collega De Oude Maas in Spijkenisse.

Vlak naast de Wolvenpolder ligt een Mountainbike parcours.

Het noordelijke gedeelte van de Wolvenpolder is droog. Meer naar het zuiden wordt het natter. De vogel- en plantensoorten die u hier aantreft, houden daar wel van. Er zijn roerdompen en zilverreigers te zien en smienten, grote karekieten, ijsvogels en rietzangers. Naast riet vindt u er ook koninginnekruid, lisdodde en egelskop.


Omgeving Wolvenpolder