Spuimonding Oost in voorbereiding
Langs de rivier Spui komt in de Leenherengorzenpolder en de buitendijkse gorzen een afwisselend natuurgebied. Eb en vloed keren terug in het gebied en dat zorgt voor veel dynamiek.

Leenherengorzenpolder

De Spuimonding is het gebied waar de rivier het Spui uitmondt in het Haringvliet. Op de westelijke oever ligt sinds 2014 het natuurgebied Spuimonding West. Op de oostelijke oever legt de provincie een bijzonder natuurgebied aan. Dit gebied, op het uiterste puntje van de Hoeksche Waard nabij Goudswaard, krijgt straks wisselende waterstanden. De Leenherengorzenpolder en de gorzen langs het Spui versterken de groene zone tussen het Haringvliet en de Oude Maas en tussen de Hoeksche Waard en Voorne-Putten.

In de Leenherengorzenpolder groeit en bloeit straks onder andere de spindotterbloem. Het gebied wordt met een geul verbonden met het Spui. Hierdoor dringt het getijde ook in de Leenherengorzenpolder door. De hele inrichting van de polder en de terugkeer van het getij past prima bij de Noordse Woelmuis, een vrij zeldzaam diertje in ons land.
In de bestaande gorzen langs het Spui legt de provincie poelen, geulen en kreken aan. Er komen ook ondieptes in het water die veel watervogels trekken.

Planning

De aannemer start in het najaar van 2016 met de uitvoering van de werkzaamheden. Dit neemt ongeveer tien maanden in beslag. De verwachting is dat het natuurgebied in de zomer van 2017 wordt geopend.