Steinse Groen en Stein Zuid
3

Polder Stein is een gevarieerd gebied waar landbouw wordt afgewisseld door recreatie en natuur.
Steinse Groen is een belangrijk recreatiegebied, vooral voor de bewoners uit de nabijgelegen wijk Gouda-Goverwelle. Stein Zuid is hoofdzakelijk landbouwgebied waar in de toekomst natuurontwikkeling wordt gecombineerd.

Plannen voor Stein

Door Stein wordt een natuurzone aangelegd. Op die manier worden de natuurkernen in de Krimpenerwaard en de Reeuwijkse Plassen met elkaar verbonden. Het Steinse Groen blijft behouden als recreatiegebied. Met aanpassingen en verbeteringen wordt de recreatiefunctie versterkt; tegelijkertijd wordt er ruimte gemaakt voor een deel van de natuurzone. In Stein Zuid wordt met medewerking van de agrariërs ruimte gemaakt voor natuur. De landbouwfunctie blijft hierbij behouden.

Aanpak

In de zomer van 2010 is gestart met de eerste verkenningen voor Steinse Groen en Stein Zuid. In het Steinse Groen wordt onderzocht hoe recreatie het beste gecombineerd kan worden met de natuurzone. Samen met de agrariërs wordt in Stein Zuid gekeken welke mogelijkheden er zijn om in het agrarisch gebied landbouw en natuur te combineren. Dit gebeurt onder leiding van de gemeente Vlist.

Betrokken organisaties

De gemeente Vlist is trekker van beide projecten. De provincie Zuid-Holland bekijkt of de plannen voor Stein een goede natuurzone oplevert. Zij ondersteunt de gemeente Vlist, daar waar nodig, bij de aansturing van het project, het proces en de communicatie.

Andere betrokken overheden zijn de gemeente Gouda en Staatsbosbeheer
Verder wordt samengewerkt met agrariërs, bewoners(organisaties), landbouworganisatie, plaatselijke natuurorganisaties en overige belanghebbenden.