Maak je omgeving groener
groendoetgoed2

De provincie Zuid-Holland wil de band tussen de inwoners van Zuid-Holland en het groen in hun omgeving versterken. Dit om het groen in Zuid-Holland duurzaam te behouden, om zo een aantrekkelijke provincie te zijn om in het wonen, werken en recreëren.

Dat doen we via 3 programma's:

  • De Groene Motor
  • Groen doet Goed
  • Groen en gezondheid

Vrijwilliger bij de Groene Motor

Wilt u zich inzetten voor het groen en landschap in Zuid-Holland? Dat kan via een van de vrijwilligersprojecten van de Groene Motor. De provincie heeft De Groene Motor een subsidie verleend voor ondersteuning van vrijwilligers. De Groene Motor zorgt voor verzekering van de vrijwilligers, een cursusprogramma, ondersteuning van initiatieven, begeleiding van de weidevogelvrijwilligers, het opleiden van landschapsvrijwilligers en het matchen van vraag en aanbod. Ook faciliteert de Groene Motor het netwerk. De Groene Motor is ondergebracht bij het Zuid-Hollands Landschap. Zo willen we de band tussen de mensen en hun omgeving versterken.

Heeft u interesse? Meld u aan als vrijwilliger via de website van de Groene Motor.

Groen doet goed voor kinderen

Met het ondersteunen van het programma ‘Groen doet Goed’ zorgen we ervoor dat kinderen uit de stenige wijken in de stad weer in het groen komen. ‘Groen doet goed’ is een samenwerkingsverband tussen 10 Zuid-Hollandse gemeenten en alle terreinbeherende organisaties in Zuid-Holland. Samen zorgen we ervoor dat kinderen tussen 4 en 12 in de grote steden de natuur binnen en buiten de stad vaker gaan beleven.

Groen en Gezondheid

Een derde thema is ‘Groen en Gezondheid’. Met het programma ‘Bewegen in het groen’ willen we onze natuur- en recreatiegebieden optimaal benutten voor sport en active recreatie. Doel van programma is er voor te zorgen dat meer mensen gaan bewegen in het groen in de directe omgeving van de stad. Daarnaast willen de organisaties ook de belevingswaarde, de bekendheid van de mogelijkheden om te bewegen en de betrokkenheid bij gebiedsontwikkeling vergroten. Het project gaat plaatsvinden in vijf pilotgebieden: Broekpolder (Vlaardingen), Cronesteyn (Leiden), Hooge Nesse (Zwijndrecht), Krimpenerhout (Krimpen aan den IJssel) en Bentwoud (Zoetermeer). Rondom het bredere thema Groen en gezondheid dragen we bij aan kennisverspreiding en netwerkvorming.

Via de Subsidieregeling Groen zijn subsidies mogelijk voor projecten die onderdeel uitmaken van bovengenoemde programma’s (paragraaf 2.4 Groenparticipatie).


Beeldverslag

Download het beeldverslag evaluatie voucherregeling co-financiering.