Groenblauwe leefomgeving
De provincie Zuid-Holland zet zich in voor een gezonde leefomgeving in Zuid-Holland. Hieronder verstaan wij een goede mix van water en groene natuur. Dit doen we samen met inwoners, overheden en maatschappelijke organisaties. Onze doelen zijn opgenomen in de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving, die in samenwerking met oze partners tot stand is gekomen.

Over de visie

De Visie Rijke Groenblauwe leefomgeving komt in een open planproces tot stand. Samenwerking met onze maatschappelijke partners (bewoners, bedrijfsleven en belangenorganisaties) stond hierbij centraal. Daarom passen wij onze rol per gebied of regio aan, we spelen in op de behoeften vanuit de samenleving en sluiten zo veel mogelijk bij initiatieven uit de samenleving aan.

Opgaven

De Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving krijgt vorm door de uitwerking in 6 opgaven:
1. Gezond leefomgeving: vergroten van welzijn en welbevinden van de mens
2. Stad: meer groen en blauw in en om de stad
3. Economie: natuurlijk kapitaal meenemen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen
4. Participatie: stimuleren participatie en mede-eigenaarschap
5. Investeren in het landschap en erfgoed
6. Behoud en versterken natuurgebieden, cultuurlandschap/erfgoed, soortenbescherming en beheer

Waarom doen we dit?

De aanwezigheid van groene natuur en water maakt onze steden en woonwijken aantrekkelijk om in te wonen. Groene natuur en water bieden ook andere mogelijkheden. Zo geven bomen schone lucht en verkoeling en wordt in de duinen drinkwater gewonnen. Een gezonde leefomgeving draagt ook bij aan recreatie, toerisme of kan worden gebruikt als bron voor productiebedrijven.

Heeft u een vraag of een idee?

Deel het via


Tijdlijn

planning rgbl