Natuur
De provincie Zuid-Holland werkt aan een aantrekkelijke groene ruimte: recreatie, het agrarisch landschap en natuur. Vastgelegd in de Structuurvisie Zuid-Holland 2020.

Een gezonde natuur is van belang voor de kwaliteit van leven voor de mens.

Samen met andere partijen zorgt de provincie voor goed beheer van bestaande natuur, de realisatie van flinke oppervlakten nieuwe natuur, het creëren van samenhang tussen de natuurgebieden en bevorderen van diversiteit.

Volg @zuid_holland op Twitter

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Alblasserwaard Vijfheerenlanden 576 x 175

Natura 2000 en PAS

Goeree Overflakkee 576 x 175

Natuurbescherming

Gouwe-Wiericke-175

Ontwikkeling Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Hollandse-Biesbosch-175

Vrijwilligers (agrarisch-) natuur en landschapsbeheer

Boskoop