Ter inzage: Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein
Het Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein ligt ter inzage van 9 februari tot en met 22 maart 2018.

U kunt het Ontwerpbeheerplan digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • 'het loket' van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag
  • het klantcontactcentrum van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, Julianastraat 6 te Bodegraven

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein. Dit gebied ligt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het heeft een grote biodiversiteit en is vooral bijzonder vanwege de vele overwinterende watervogels. Natuur die het waard is om te beschermen.

Ontwerpbeheerplan

De provincie Zuid-Holland heeft een Ontwerpbeheerplan voor dit natuurgebied opgesteld, in samenwerking met diverse maatschappelijke partijen. In het Ontwerpbeheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur van Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

Reageren op het Ontwerpbeheerplan

U kunt een inspraakreactie (“zienswijze”) geven op het Ontwerpbeheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein. Dat kan van 9 februari tot en met 22 maart 2018. Uw zienswijze stuurt u aan:

Provincie Zuid-Holland
T.a.v. Afdeling Water en Groen / dhr. L. Jalink
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

De zienswijze dient ten minste te bevatten:

  • uw naam en adres
  • de naam van het Ontwerpbeheerplan
  • het onderwerp en de inhoud van uw inspraakreactie
  • bij voorkeur ook uw telefoonnummer en/of e-mailadres.

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

De zienswijzen worden gebruikt als input bij het opstellen van het definitieve Beheerplan. In een aparte Nota van Beantwoording wordt aangegeven of en hoe het Ontwerpbeheerplan is aangepast naar aanleiding van de zienswijzen.

Wie een zienswijze heeft ingediend, krijgt bericht over de definitieve vaststelling van het Beheerplan en van de Nota van Beantwoording.

Documenten inzien

  • Ontwerpbeheerplan Natura 2000 Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de heer Jalink,