Ter inzage: Ontwerpbeheerplan Natura 2000 Kennemerland-Zuid
Het Ontwerpbeheerplan voor Natura 2000-gebied Kennemerland-Zuid ligt ter inzage van 30 maart tot en met 10 mei 2017.

Beheerplan inzien

U kunt het Ontwerpbeheerplan inzien op de website van de provincie Noord-Holland:

Ook ligt het Ontwerpbeheerplan tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • “het loket” van de provincie Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag
  • Provincie Noord-Holland, Kleine Houtweg 18 te Haarlem (na telefonische afspraak op 023-5144948)
  • Rijkswaterstaat, Toekanweg 7 te Haarlem
  • Ministerie van Economische Zaken: Bezuidenhoutseweg 73 te Den Haag
  • gemeentehuis Bloemendaal, Bloemendaalseweg 1 te Overveen;
  • gemeentehuis Heemstede, Raadhuisplein 1 te Heemstede;
  • gemeentehuis Noordwijk, Voorstraat 42 te Noordwijk-Binnen;
  • gemeentehuis Noordwijkerhout, Herenweg 4 te Noordwijkerhout;
  • gemeentehuis Zandvoort, Swaluestraat 2 te Zandvoort.

Reageren op het Ontwerpbeheerplan

Iedereen kan binnen de gestelde termijn een zienswijze op het Ontwerpbeheerplan indienen. Uw zienswijze kunt u digitaal verzenden via een webformulier. Dit kunt u vinden op de website van de provincie Noord-Holland. U kunt uw zienswijze ook sturen aan Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, ter attentie van:

Mevrouw E. van Mourik
Postbus 3007
2001 DA Haarlem
Onder vermelding van ‘Zienswijze ontwerp Natura 2000-beheerplan Kennemerland-Zuid’.

Meer informatie

Kijk op de website van de provincie Noord-Holland. U kunt op werkdagen ook bellen met mevrouw E. van Mourik (023 – 5145020) of de heer C. Verstand (023 – 5143863) van de provincie Noord-Holland.


Volg @zuid_holland op Twitter