Ter inzage: Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015-2021
Het Natura 2000 Ontwerpbeheerplan Deltawateren 2015-2021 ligt van 19 juni tot en met 30 juli 2015 (6 weken) ter inzage. U kunt tijdens deze periode reageren op het plan.

U kunt deze documenten digitaal inzien via www.platformparticipatie.nl/deltawateren. Ook ligt het ontwerpbeheerplan tijdens kantooruren ter inzage op de volgende locaties:

  • Ministerie van Infrastructuur en Milieu, Plesmanweg 1-6 in Den Haag
  • Rijkswaterstaat, Boompjes 200 in Rotterdam
  • Rijkswaterstaat, Poelendaelesingel 18 in Middelburg
  • Rijkswaterstaat, Buitenhaven 2 in Terneuzen
  • Gemeente Goeree-Overflakkee, Het Rondeel, Dwarsweg 40 in Middelharnis

Let op: Het plan ligt niet ter inzage op het privinciehuis.

Over Nature 2000

Nederland telt ruim 160 Natura 2000-gebieden. Ze zijn onderdeel van het Europese netwerk van beschermde natuurgebieden. Hier draait het om beschermen, beleven en gebruiken. Recreanten en ondernemers gebruiken en genieten van de Natura 2000-gebieden. Planten, vogels en andere dieren vinden er de bescherming die nodig is om de soorten en leefgebieden in stand te houden.

Deltawateren

De Deltawateren (Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe) zijn aangewezen als Natura 2000-gebied. In deze grote wateren met eb en vloed, diepe en ondiepe delen, slikken, platen en duinen en zoet en zout water, leven duizenden vogels, vissen en zeezoogdieren, zoals zeehonden. Voor de bescherming van de natuur in de Deltawateren maakt Rijkswaterstaat, in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu, samen met het ministerie van Economische Zaken en de provincies Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant één beheerplan voor zeven wateren. De provincies zijn bevoegd gezag in het beheerplangebied. GS van Zuid-Holland hebben op 17 maart 2015 met het ontwerpbeheerplan ingestemd en dat voor het Zuid-Hollandse deel vastgesteld.

Benodigde maatregelen en activiteiten

Ook belangenorganisaties, natuur- en milieuverenigingen, regionale overheden en gebruikers zijn betrokken. In het plan staat welke natuurwaarden in het gebied behouden of verbeterd moeten worden en welke maatregelen daarvoor nodig zijn. Het geeft ook aan welke activiteiten waar mogelijk zijn, of een vergunning nodig is of dat er voorwaarden gelden.

Beheerplan 6 jaar geldig

Het beheerplan is 6 jaar geldig. Daarna wordt het plan, op basis van een evaluatie, herzien. Het ontwerpbeheerplan is nu gereed.


Meer informatie