Ter inzage: Partiële herziening PAS
De partiële herziening van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) ligt van 7 september tot en met 18 oktober 2015 (6 weken) ter inzage. U kunt tijdens deze periode reageren op het plan.

U kunt deze documenten alleen digitaal inzien via pas.natura2000.nl/pages/inspraak-pas.

Over het Programma Aanpak Stikstof (PAS)

Om het stikstofgehalte in Natura 2000-gebieden terug te dringen, de kwaliteit van de beschermde natuur te behouden en tegelijkertijd ook economische ontwikkeling mogelijk te maken, geven Rijk en provincies samen uitvoering aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). De provincies zijn vergunningverlener voor onderdelen in dit programma.

Aanleiding herziening

Bij het programma wordt gebruik gemaakt van het rekeninstrument AERIUS. Het onderdeel AERIUS Monitor wordt tenminste eenmaal per jaar geactualiseerd. Deze aanpassing werkt door in de omvang van de depositieruimte en ontwikkelingsruimte, waardoor een partiële herziening van het PAS nodig is.

Voor alle bedrijven

Het PAS is er voor alle bedrijven die stikstof uitstoten. Veelal zijn dit agrarische bedrijven, zoals glastuinbouw en veehouderij, of industriële bedrijven, zoals chemische industrie en energiebedrijven. Ook voor degenen die geen activiteiten ontwikkelen kan het programma van belang zijn. Zo worden met het programma ook maatregelen genomen om de natuur te herstellen.


Meer informatie