Inspraak Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 van Zuid-Holland
Op 16 mei 2017 hebben Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 vastgesteld. Het natuurbeheerplan geeft aan waar welke mogelijkheden bestaan voor subsidiëring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen in Zuid-Holland.

Grondeigenaren en grondgebruikers kunnen met het Natuurbeheerplan bepalen welk type subsidie van toepassing is op hun terrein.

Het Ontwerp-Natuurbeheerplan 2018 heeft van 22 mei 2017 tot en met 2 juli 2017 ter inzage gelegen.

Voor eventuele verdere informatie kunt u contact opnemen met dhr. H.A. Buijserd van de afdeling Water en Groen van de provincie Zuid-Holland, tel. 0704416956 of per mail: .