Ter inzage: Ontwerp Natuurbeheerplan 2019
Gedeputeerde Staten stelden op 3 april 2018 het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 vast. Het ontwerp ligt van 9 april tot en met 21 mei 2018 ter inzage.

Het natuurbeheerplan geeft aan waar welke mogelijkheden bestaan voor subsidiëring van natuurterreinen, agrarisch natuurbeheer en landschapselementen in Zuid-Holland. Grondeigenaren en -beheerders kunnen met het Natuurbeheerplan 2019 bepalen welk type subsidie van toepassing is op hun terrein.

Inzien Ontwerp Natuurbeheerplan 2019

Het Ontwerp Natuurbeheerplan en de bijlage digitaal inzien op deze pagina. Ook liggen deze documenten tijdens kantooruren ter inzage in Het Loket op het provinciehuis, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag. Wilt u de stukken komen inzien, dan raden wij u aan een afspraak met ons te maken. Wij zorgen ervoor dat de stukken klaar liggen.

Reageren

U kunt op het Ontwerp Natuurbeheerplan reageren door uw zienswijze schriftelijk in te dienen in periode van 9 april tot en met 21 mei 2018. Schriftelijke zienswijzen kunt u sturen naar:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland

t.a.v. de Afdeling Water en Groen

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

onder vermelding van 'Zienswijze Ontwerp Natuurbeheerplan 2019'.

Wat gebeurt er met de zienswijzen?

De zienswijzen worden gebruikt als input bij het opstellen van de definitieve versie van het Natuurbeheerplan 2019. In een aparte Nota van Beantwoording wordt naar aanleiding van de zienswijzen vermeld of en op welke wijze het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 is gewijzigd.

Wie een zienswijze heeft ingediend, ontvangt schriftelijk bericht over de Nota van Beantwoording en de defintieve vaststelling van het Natuurbeheerplan 2019.


Kaartviewer

Bekijk via de kaartviewer alle kaarten van het Ontwerp Natuurbeheerplan 2019 digitaal.