Verkenning uiterwaarden Lek van start
De provincie Zuid-Holland  is in het gebied van de Kersbergse en Achthovense uiterwaarden gestart met een verkenning naar de uitvoering van het Natura 2000 beheerplan uiterwaarden Lek. De gehele Kersbergse en Achthovense uiterwaarden maken deel uit van het Zuid-Hollandse deel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN), de vroegere Ecologische Hoofdstructuur (EHS). Zie de kaart Natuurnetwerk Nederland voor de begrenzing van de gebieden.

De provincie spreekt voor de verkenning met:

  • het waterschap Rivierenland
  • de gemeente Zederik
  • Zuid-Hollands Landschap
  • Betrokken eigenaren

Het gesprek gaat over de opgave om soortenrijke, bloemrijke graslanden in de Kersbergse en Achthovense uiterwaarden toe te laten nemen. Deze graslanden zijn van belang om de soortenrijkdom van het rivierengebied te ondersteunen. We spreken hierover de stroomdalgraslanden en de glanshaver- en vossestaarthooilanden. De verwachtingen zijn dat aanpassingen in inrichting en beheer van het gebied positief uitpakken voor de ontwikkeling van de kenmerkende natuurlijke graslanden in het rivierengebied.

Doel verkenning

In de verkenning onderzoekt de provincie of het gestelde natuurdoel te combineren is met een economische duurzame agrarische bedrijfsvoering en de waterhuishouding. Daarnaast onderzoekt de provincie de mogelijkheid om agrarische gronden aan te kopen in het Natura 2000 deel van het NNN-gebied.

Verdwijnen van de bloemrijke graslanden

Glanshaverhooiland is zeldzaam geworden in Nederland en Europa.

graslandMaatregelen voor de waterveiligheid verminderen het overstromen van de Lek. Daardoor is de nodige afzetting van zand- en kleideeltjes voor de ontwikkeling van bloemrijke graslanden afgenomen. De bloemrijke graslanden kunnen hierdoor minder goed in de uiterwaarden gedijen. Ook door het gebruik van mest op de ernaast gelegen agrarische gronden verdwijnen bepaalde kruiden die in de bloemrijke graslanden voorkomen. In het grasland groeien bijvoorbeeld groot streepzaad en kruisdistel.