Vrijwilligers bij het (agrarisch-) natuur en landschapsbeheer
Bij het (agrarisch-)natuur- en landschapsbeheer is de inzet en de kennis van vrijwilligers onmisbaar. De vrijwilligers in het landschap worden ondersteund door de Groene Motor. De Groene Motor is ondergebracht bij Landschap en Erfgoed Zuid-Holland.

De provincie Zuid-Holland heeft de Groene Motor een projectsubsidie verleend voor de ondersteuning van de huidige vrijwilligersgroepen en het ondersteunen van nieuwe groepen mensen die zich willen inzetten in het groen en landschap van Zuid-Holland. Op deze wijze willen we de band tussen de mensen en hun omgeving versterken.