Ter inzage: Beheerplan Natura 2000-gebied Biesbosch
Het beheerplan voor het Natura 2000-gebied Biesbosch ligt ter inzage van 17 januari tot en met 27 februari 2019.

U kunt het beheerplan digitaal inzien op de website van de provincie Noord-Brabant. Op deze website vindt u ook hoe en waar u eventueel in beroep kunt gaan tegen het beheerplan.

Tijdens kantooruren kunt u het beheerplan inzien op het provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch.