Bestuurlijke informatiesessie stikstof
Maakt u deel uit van een gemeentebestuur in Zuid-Holland? Of adviseert u het gemeentebestuur? Dan heeft ook u ongetwijfeld te maken met de ontstane situatie ten gevolge van de uitspraak van de Raad van State over stikstof op 29 mei jl. Tijdens de bestuurlijke informatiesessie stikstof op 15 november in New Babylon te Den Haag praten wij u graag bij over de actuele stand van zaken, het weer op gang krijgen van de vergunningverlening en ons beeld met betrekking tot een gebiedsgerichte vervolgaanpak.Ook interessant voor medewerkers van de omgevingsdiensten.

Gemeenten hebben op diverse manieren te maken met de gevolgen van de uitspraak van de Raad van State. De beperkingen rondom vergunningverlening hebben impact op ambities en plannen rond bijvoorbeeld woningbouw en economie. Maar ook bij vergunningverlenende taken in het kader van de Wabo. De gezamenlijke overheden zijn hard aan het werk om tot oplossingen te komen.

Voorlopig programma 15 november

  • Opening door gedeputeerde Jeannette Baljeu (coördinerend portefeuillehouder PAS/stikstof) en wethouder Guus Elkhuizen (gemeente Nieuwkoop)
  • Beleidsregel
  • Stand van zaken en het op gang krijgen van vergunningverlening (wat kan wel/niet?)
  • Gebiedsgerichte aanpak (welke gebieden? waar komt de stikstof vandaan en hoe organiseren we het gesprek met de sectoren nu verder?)
  • Afsluiting door gedeputeerde Jeannette Baljeu

Praktische informatie

  • Datum & tijd: Vrijdag 15 november 09:00 – 11:00 uur
  • Locatie: New Babylon, Anna van Buerenplein 29, Den Haag
  • Doelgroep: gemeentebestuurders in Zuid-Holland, ambtelijk betrokkenen bij stikstofaanpak in Zuid-Holland, medewerkers omgevingsdiensten

Inschrijven

Bent u geïnteresseerd in deelname? Dan willen wij u vragen om u aan te melden via stikstof@pzhevents.nl.

Per gemeente kunnen maximaal 2 personen deelnemen. Enkele dagen voorafgaand aan de bijeenkomst ontvangt u het volledige programma en de laatste praktische informatie, inclusief routebeschrijving.