Ter inzage: Definitief beheerplan Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein
Het definitieve Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein ligt ter inzage van 11 mei 2020 tot en met 22 juni 2020.

U kunt het beheerplan inzien op deze pagina.

Vanwege de maatregelen in verband met het coronavirus zijn Provinciehuis en gemeentehuis gesloten. Het beheerplan is daarom alleen fysiek in te zien na afspraak met deze instanties:

 • Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1 in Den Haag.
  Neem contact op met het Klant Contact Centrum: tel. 070-4416622.
 • Gemeentehuis Bodegraven-Reeuwijk, Raadhuisplein 1, Bodegraven. Neem contact op met het Klant Contact Centrum, tel. 0172-522522

Beschermen van bijzondere natuur

In Nederland valt volop van natuurschoon te genieten. Sommige natuur is zo bijzonder dat het is opgenomen in het Europese programma Natura 2000. Dat geldt ook voor natuur die voorkomt in het gebied Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein. Dit gebied ligt in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Het heeft een grote biodiversiteit en is vooral bijzonder vanwege de vele overwinterende watervogels. Natuur die het waard is om te beschermen.

Beheerplan

De provincie Zuid-Holland heeft een Beheerplan voor dit natuurgebied opgesteld, in samenwerking met diverse maatschappelijke partijen. In het beheerplan staat welke maatregelen er worden genomen om de bijzondere natuur van Broekvelden, Vettenbroek en Polder Stein te beschermen. Ook staat erin welke activiteiten er in en rond het gebied mogen plaatsvinden. Het beheerplan heeft een looptijd van 6 jaar.

Reageren op het beheerplan

Belanghebbenden kunnen reageren op het beheerplan door het indienen van een beroep. Dat kan van 12 mei tot en met 23 juni 2020. Uw beroep stuurt u aan:

Rechtbank Den Haag, Sector bestuursrecht
postbus 20302
2500 EH Den Haag.

Voor het in behandeling nemen van het beroep is een griffierecht verschuldigd.

Het beroepschrift dient ten minste te bevatten:

 • uw naam en adres;
 • datum;
 • omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;
 • opgave van redenen waarom u zich niet met het besluit kunt verenigen;
 • eventuele onderbouwing waarom u eerder geen zienswijze hebt kunnen indienen;
 • handtekening.

Documenten inzien

 • Beheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein 2020-2025
 • Bijlage bij het beheerplan – monitoringsplan Stein-Noord
 • Nota van Antwoord op de zienswijzen bij het ontwerpbeheerplan bijzondere natuurwaarden Broekvelden, Vettenbroek & Polder Stein 2020-2025

Meer informatie

Voor meer informatie of vragen kunt u terecht bij de heer J.J. van der Kaaden, Telefoon 06-46911070, e-mail: