Saneren verspreid liggende glastuinbouwMidden-Delfland, grenzend aan het Westland, kent van oudsher veel glastuinbouw. Een aantal verouderde kassen staan verspreid in het gebied en verstoren de openheid van het cultuurhistorisch weidelandschap. Ze veroorzaken ook lichthinder.

Met IODS-financiering worden oude, verspreid liggende kassen opgekocht en gesaneerd. Vrijgekomen gronden worden weer groen ingericht met als motto ‘gras voor glas’. Er is inmiddels bijna 18ha aan gesaneerde kassen heringericht. In 2013 zijn opnieuw 3 bedrijven aangekocht die de komende jaren worden gesaneerd.

Gemeente Midden-Delfland is verantwoordelijk voor het project ‘Saneren verspreid liggende glastuinbouw’.