Stedenbouwkundige inpassing Vlaardingen-SchiedamIn de plannen voor de realisatie van de A4 Delft-Schiedam is de stedelijke inpassing van de rijksweg in het gebied tussen Schiedam en Vlaardingen een belangrijk aandachtspunt.

Tot aan de start van realisatie van de A4 Delft-Schiedam bestond dit gebied uit een groene zone op een hoog zandlichaam tussen beide gemeenten. Het zandlichaam was aangelegd ter voorbereiding op latere aanleg van de A4 Delft-Schiedam. In het uiteindelijke tracébesluit A4 Delft-Schiedam van 2010 is bepaald dat de A4 Delft-Schiedam tussen Schiedam en Vlaardingen wordt aangelegd in een tunnel op maaiveld (landtunnel).

Naast realisatie van de landtunnel bestaat het project ‘Stedenbouwkundige inpassing Vlaardingen-Schiedam’ uit plannen voor de inrichting van het tunneldak, een nieuwe trampassage tussen beide gemeenten en de realisatie van onder meer nieuwe fietspaden. Voor de inrichting van het tunneldak ontwikkelde gemeente Schiedam het plan Park A4.

Rijkswaterstaat is verantwoordelijk voor de aanleg van de landtunnel. De gemeente Schiedam is verantwoordelijk voor de inrichting van het tunneldak.