Tijdelijke natuurnatuur

Tijdelijke natuur is natuur die zich zelfstandig ontwikkelt op braakliggende terreinen, om zo de biodiversiteit in het gebied te stimuleren. Ook kan de kwaliteit van de leefomgeving voor omwonenden verbeteren.

De terreineigenaar krijgt vooraf toestemming om beschermde soorten die zich eventueel op het tijdelijke natuurterrein vestigen te verwijderen als de uiteindelijke bestemming gerealiseerd wordt.

Wat is er nodig voor tijdelijke natuur?

Om een terrein aan te merken als tijdelijke natuur is het volgende nodig:

Waarom tijdelijke natuur?

De provincie Zuid-Holland vindt het belangrijk met het project tijdelijke natuur bij te dragen aan de biodiversiteit in de provincie en werkt graag met haar partners samen om een aantrekkelijke, groene leefomgeving te creëren. Voor terreineigenaren is tijdelijke natuur aantrekkelijk, omdat hiermee het risico van onverwachte vertraging en procedures vanwege nieuwvestiging van beschermde soorten wordt weggenomen.

Voorbeelden

Bekijk voorbeelden van gerealiseerde projecten op de website van Stichting tijdelijke natuur.