Nieuws
De grondwerkzaamheden aan de ‘Rhoonse stort’ zijn afgerond. Na enkele maanden hard doorwerken is de voormalige stortplaats langs de Zegenpoldersedijk in Rhoon voorzien van een extra laag grond.

Dit is nodig om ervoor te zorgen dat de voormalige Rhoonse stort ook in de toekomst geen risico meer vormt voor de omgeving.

In april 2019 is aannemerscombinatie Ploegam-den Ouden in opdracht van de provincie Zuid-Holland gestart met de bodemsanering van de Rhoonse stort. Het gebied werd meteen zo ingericht  dat ruimte ontstond voor natuuroevers langs de sloten die de gebiedscoöperatie ‘Buijtenland van Rhoon’ hier wilde realiseren. De aannemer heeft de plannen zoveel mogelijk aangepast aan het streefbeeld van de gebiedscoöperatie. Door de bodemsanering van de Rhoonse stort worden ook de Rhoonse grienden beter zichtbaar en toegankelijk vanuit het dorp. De hiervoor benodigde werkzaamheden in de Zegenpolder duren nog tot half oktober.

Wat gaat er verder gebeuren?

Na afronding van de werkzaamheden zaait de aannemer een grasmengsel in op de Rhoonse stort en op de dijk. De parkeerplaats, het voetpad en het lange-afstandsfietspad LF12 worden opnieuw aangelegd. De parkeerplaats en het voetpad zijn eind oktober gereed en ook het fietspad gaat dan weer open.

Inrichtingsplan

Op initiatief van de gemeenteraad van Albrandswaard wordt gewerkt aan een inrichtingsplan voor de stortplaats na afronding van de bodemsanering, dat verder gaat dan de huidige inrichting (grasland) en dat zo groen en natuurlijk mogelijk is. Diverse gebiedspartijen – waaronder Vereniging de Carnisse Grienden, Stichting Bomenridders Albrandswaard, gebiedscoöperatie Buijtenland van Rhoon, Waterschap Hollandsche Delta, DCMR Milieudienst Rijnmond, een vertegenwoordiger van de bewoners van de Havendam en de provincie Zuid-Holland – zijn betrokken bij dit inrichtingsplan.