Klein Profijt
Wie van een avontuurlijke wandeling houdt, komt naar Klein Profijt. Er zijn in deze wilgenjungle verschillende wandelingen uitgezet. Wat deze wandelingen spectaculair maakt, is het getijde. Twee keer per dag vult de vloed het gebied met zoet rivierwater en even zoveel keer stroomt het gebied bij eb weer leeg. In het gebied vindt u de enige buitendijkse eendenkooi van Zuid-Holland. De eendenkooi is nog steeds in gebruik.

De wilgen in het gebied staan met hun wortels in de natte rivierklei. Daardoor waaien ze bij een storm makkelijk om. Die omgevallen bomen zijn weer prima voedingsbodems voor allerlei mossen, varens en paddenstoelen. De bever heeft Klein Profijt ook ontdekt, net als de bergeend en de scholekster die er foerageren en rusten. Wie er oog voor heeft, ontdekt zeldzame platen als zomerklokje, Driekantige bies, Glanzende hoornbloem en moerasstreepzaad.


Omgeving Klein Profijt

zomerklokje
zomer in het bos
driekant bies