Krekenplan Strypse Wetering
Tussen de duinen en het Brielse Meer liggen de restanten van een oude kreek, de Strype. Zet uw fiets tegen een van de fietsplanken en loop zo de natuur in.

Langs het water is het heerlijk wandelen. Grote en kleine bruggen strekken zich uit over de kreken en verbinden zo de wandel- en fietspaden. Wilt u even uitrusten en van het uitzicht genieten? Op verschillende plaatsen staan bankjes. Tijdens uw wandeling kunt u zomaar oog in oog staan met een koe of een paard. De boeren langs de kreek laten hun vee vrij door het gebied lopen. Om die reden mag uw hond niet mee in het gebied.

Langs de Strype zijn er slikkerige oevers, op de hogere delen geniet u van bloemrijkgrasland. In het gebied wemelt het van de water- en weidevogels zoals de krakeend en de bontbekplevier. U vindt er ook bijzondere planten als de geknikte vossenstaart, de speerdistel en perzikkruid.