Oosterse Bekade Gorzen
In natuurgebied Oosterse Bekade Gorzen zijn herinneringen aan het verleden nooit ver weg. Zo is er die geheimzinnige Rinkelpit. Volgens de overlevering is dat een eindeloos diepe put waarin een goudschat ligt. Als het hard waait, hoor je de goudstukken rinkelen… Onder de grond ligt een bunker uit de Tweede Wereldoorlog en je vindt er een eeuwenoud sluisje. Wandel over de kade naar de instroomopening. Hier beleef je pas goed wat eb en vloed voor invloed hebben op het gebied. Of loop over de vlonder een heel stuk het gebied in.

Samen met de Oeverlanden Hollands Diep en de Hoogezandsche Gorzen vormt De Oosterse Bekade Gorzen een aaneengesloten natuurgebied tussen Strijensas en Numandorp. U kunt in de Oosterse Bekade Gorzen dan ook aanhaken op doorgaande wandel- en fietspaden.

Langs de noordzijde van de gorzen kunt u vanuit Numansdorp te voet of op de fiets het gebied verkennen. De Oosterse Bekade Gorzen liggen direct ten oosten van de wijk Numansgors en zijn bereikbaar via de Schuringsedijk en Torensteepoldersekade.

Het gebied is een toevluchtsoord voor zeldzame vogels en planten. De rietzanger, rietgors, kleine karekiet, sprinkhaanzanger en blauwborst gebruiken het gebied als broedplaats. Steltlopers, reigers en eenden vinden voedsel in de waterplassen. Planten als de spindotter en de gele lis zijn er ook volop te vinden.


Omgeving Oosterse Bekade Gorzen