Spuigorzen
Van de Spuigorzen kunt u alleen genieten vanaf de dijk, op de fiets of te voet. Ook vanaf het pontje van Nieuw-Beijerland naar Spijkenisse en aan de overkant kunt u de gorzen zien liggen. Er is een picknickbankje en bij de gors bij de Aaldijk staat een vogelkijkscherm.

Als u langs de Spuigorzen fietst of wandelt, ziet u op sommige plaatsen een vooroever die de gorzen beschermt. Op andere plaatsen kronkelen kreken de gorzen in. Hierdoor staan ook de lagere delen onder directe rivierinvloed.

In de spuigorzen ziet u zogenaamde natte graslanden, een bloemrijk gras- en ruigtegebied, dat tweemaal per dag onder water loopt. Hier groeien planten zoals de spindotter, brede orchis en de drienervige zegge. Het is een ideaal gebied voor dieren zoals de Noordse woelmuis, grutto en tureluur.


Omgeving Spuigorzen