Spuimonding West
Waar de Spui uitmondt in het Haringvliet ligt de Spuimonding. Hier kunt u in het natuurgebied Spuimonding West volop genieten van de natuur. Er is een wandelpad die u via een brug en een trekpontje door het hele gebied brengt. Neem proviand mee en strijk neer op een van de zitplekken in het gebied. Beklim de uitzichttoren aan de oostkant van het gebied. Van bovenaf heeft u een verbluffend uitzicht over het gebied, het Spui en het Haringvliet en een groot gedeelte van Voorne-Putten en de Hoeksche Waard.

Het landschap in Spuimonding West is afwisselend. Er zijn voedselrijke ruigtes en schorren en slikoevers. Dit landschap is ideaal als paai- en broedgebied vissen en vogels. U kunt er ook vogels zien die speciale bescherming vragen zoals de lepelaar, de kleine zilverreiger en de krakeend. Het gebied is groot genoeg om rietvogelsoorten als baardmannetje, kwak en kiekendief tot broeden te verleiden.


Omgeving Spuimonding West