Tiendgorzen
Tiendgorzen, klein maar fijn. In dit dynamische gebied zijn slikvlaktes die soms onder water staan en dan weer droogvallen. Loop eens een van de twee wandelroutes door het gebied en geniet van de rust. Die rust spreekt ook veel vogelsoorten aan die van Tiendgorzen genieten als rust- en foerageergebied. Uw bezoek aan Tiendgorzen is prima te combineren met een bezoek aan natuureiland Tiengemeten. U parkeert bij het vertrekpunt van het pontje en wandelt zo de Tiendgorzen in. Vanaf een bankje heeft u een prachtig uitzicht over het gebied en u kunt tegelijk in de gaten houden of de pont er al aankomt.

In het gebied komen Noordse woelmuizen voor. Dat is een succes, want deze kleine knaagdieren is een bedreigde soort in Nederland. Steltloper zoals de grutto, de groenpootruiter en de tureluur komen veel voor op de slikkerige randen van de gorzen. In de rietkragen spot u de rietzanger, bruine kiekendief, Britse putter en de kleine karekiet. Regelmatig ziet u er slechtvalken jagen. Op de rand van land en water groeit de zeldzame spindotter en op drogere delen vindt u poelruit en heemst.


Omgeving Tiendgorzen