Visserijgriend
Volop afwisseling in de Visserijgriend bij Hoogvliet. In het noordelijke gedeelte van het gebied kunt u heerlijk wandelen over verschillende paden. In dit gedeelte vindt u ook een vijver.

Het zuidelijke gedeelte van de visserijgriend is veel ruiger. Het is een oud wilgenvloedbos. En omdat de Oude Maas een getijderivier is, stroomt dat gedeelte twee keer per dag vol en weer leeg. In de Visserijgriend ziet u diepere geulen en slikkerige platen. Bovendien zijn er verschillende poelen en dichte biezen en rietvelden.

Wilt u verder wandelen? Neem dan het Langeafstandswandelpad LAW 6-1. Dit Oeverloperpad is 232 km lang en loopt van Hoek van Holland en Europoort naar Leerdam.

Riviervissen als de zalm en de fint voelen zich prima thuis in de Visserijgriend. Op de slikkerige oevers groeien zeldzame planten zoals driekantige bies, spindotter, bittere veldkers en zomerklokje. Omdat het gebied vrij drassig is, voelt de Noordse Woelmuis zich er prima thuis. Dit knaagdier staat op de zogenaamde Rode Lijst als kwetsbaar zoogdier.


Omgeving Visserijgriend

beekje in bos
bloeiende spindotter
driekant bies