Provinciale recreatiegebieden
De provincie heeft ook een aantal recreatiegebieden zelf in eigendom en beheer, de zogenoemde provinciale recreatiegebieden.

De provincie wil deze gebieden in eigendom en beheer overdragen, waarbij de recreatiegebieden in eerste instantie aan gemeenten worden aangeboden.

Een aantal gebieden is inmiddels overgedragen, waaronder Ghoybos en  Klinkenbergerplas.

Volg @zuid_holland op Twitter

Contact

Wilt u contact met ons? Kijk dan op de contactpagina.