Stiltebeleid
Stilte heeft een bewezen positieve invloed op onze gezondheid en ons welzijn. De provincie vindt het belangrijk om de stiltegebieden te behouden en te beschermen. Hierbij gaat het in eerste instantie om de 16 aangewezen stiltegebieden, maar het gaat zeker ook om andere stille plekken die zelfs in het hart van drukke steden te vinden zijn. Daarmee wordt voldaan aan de wens dat stille- en stiltegebieden dicht bij huis te vinden zijn. Drukte en de mogelijkheid om even rust te vinden liggen zo niet ver uit elkaar.

Nóg stiller

Dat lawaai en rust goed naast elkaar kunnen bestaan zien we bij een aantal stiltegebieden terug. Midden-Delfland bijvoorbeeld, ligt ingeklemd tussen de drukke ‘stadse’ omgevingen.biesbosch

Dit gebied is in vergelijking met de ‘vrijer’ gelegen gebieden minder stil. Toch ervaart de bezoeker – die vrijwel continu aan geluid wordt blootgesteld – het hier als rustig en stil. Daarom wordt het zo goed gewaardeerd.

Het beleid van de provincie is er op gericht ook deze gebieden te beschermen en waar mogelijk nóg stiller te maken.

Landschap, cultuurhistorie en natuur

Als een gebied stil is worden ook de aanwezige landschappelijke, cultuurhistorische en natuurwaarden hoger gewaardeerd. Deze kwaliteiten versterken elkaar. In gebieden waar deze combinatie van zogenoemde buitengebiedkwaliteiten al aanwezig is, zal ze worden beschermd en verder ontwikkeld. Het behouden en versterken van stilte, landschap, cultuurhistorie en natuur kunnen dan ook niet los van elkaar gezien worden.

Wettelijk verantwoordelijk

De provincie heeft een aantal wettelijk vastgelegde verantwoordelijkheden als het gaat om stiltegebieden. Het gaat daarbij in eerste instantie om het aanwijzen van de gebieden en vervolgens om beschermen en handhaven.

In een stiltegebied is storend geluid niet toegestaan. Wilt u activiteiten uitvoeren die de stilte verstoren? In de meeste gevallen mag dit alleen als u hiervoor een ontheffing heeft. Ga naar de pagina Activiteiten uitvoeren binnen stiltegebied, ontheffing.