Visie groen en waterrijk Zuid-Holland
Sinds juni 2017 werken we samen met u aan een mooi Zuid-Holland, met veel groen en water dichtbij huis. Hoe we dat doen, staat in een visie  die we samen met u en andere bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben opgesteld. Daar zijn 5 thema’s met ambities uitgekomen:

  1. Gezonde leefomgeving voor mens en natuur
  2. Groenblauw in en om de stad
  3. Landschap en duurzame landbouw
  4. Beheren, ontwikkelen en beschermen
  5. Beleven en genieten van de leefomgeving

Hier  vindt u de gezamenlijke visie van 300 partijen op een groen en waterrijk Zuid-Holland.

‘Ons’ Zuid-Holland

Een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland: met deze visie voor ogen sluiten overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen om Zuid-Holland te vergroenen. Zij willen een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving om in te wonen en te werken, die toegankelijk is voor iedereen. Met natuur en landschap die begint bij de voordeur en zich uitstrekt tot de kernen van natuurgebieden. Want meer groen bevordert een gezonde leefstijl en helpt welvaartsziektes voorkomen.

Uw mening telt!

Heeft u nog vragen, opmerkingen of suggesties naar aanleiding van deze visie? Stuur uw reactie uiterlijk 1 november 2018 (maar eerder is beter) naar groenblauwzh@pzh.nl.

Eind 2018 worden de inspraakreacties besproken in Provinciale Staten en wordt de definitieve visie vastgesteld. Alle betrokken partijen verwerken de opgaven uit de visie in een Uitvoeringsagenda. Daarin komen concrete voorstellen en projecten die samen leiden tot aanzienlijke extra investeringen in water en groen in Zuid-Holland. Alleen al de provincie investeert nu op jaarbasis ruim €200 miljoen in een groen en waterrijk Zuid-Holland.

Waarom doen we dit?

Natuur en water dichtbij maakt onze steden en woonwijken aantrekkelijk om in te wonen. Zo filteren bomen de lucht en nemen groene daken een teveel aan regenwater op. Een gezonde leefomgeving draagt ook bij aan recreatie en toerisme.