Visie Rijke Groenblauwe leefomgeving
We werken samen met u aan een mooi Zuid-Holland, met veel groen en water dichtbij huis. Hoe we dat doen, staat in een visie die we samen met u en andere bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties hebben opgesteld. Daar zijn 5 thema’s met ambities uitgekomen:

  1. Gezonde leefomgeving voor mens en natuur
  2. Groenblauw in en om de stad
  3. Landschap en duurzame landbouw
  4. Beheren, ontwikkelen en beschermen
  5. Beleven en genieten van de leefomgeving

Hier vindt u de gezamenlijke visie van 300 partijen op een groen en waterrijk Zuid-Holland.

Uitvoeringsagenda

De provincie Zuid-Holland heeft op 15 januari 2019 een uitvoeringsagenda gepresenteerd die het versterken van natuur en recreatie tot doel heeft. Dankzij de maatregelen neemt de leefbaarheid, de klimaat bestendigheid en de economische veerkracht van de provincie toe. De titel van de uitvoeringsagenda: Rijke Groenblauwe Leefomgeving. De provincie wil zich de komende jaren met haar partners focussen op het verduurzamen van de landbouw, het groener en waterrijker maken van het stedelijk landschap en het vergroten van de biodiversiteit. Bekijk de uitvoeringsagenda.


Video's

Een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat in Zuid-Holland: met deze visie voor ogen sluiten overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties de handen ineen om Zuid-Holland te vergroenen. Zij willen een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving om in te wonen en te werken, die toegankelijk is voor iedereen. Met natuur en landschap die begint bij de voordeur en zich uitstrekt tot de kernen van natuurgebieden. Want meer groen bevordert een gezonde leefstijl.