Webinar
Voor alle Zuid-Hollanders biedt de provincie op 15 november een webinar aan, waarin u uw mening kan geven over de Visie Rijke Groenblauwe Leefomgeving. Deze ligt in november ter inzage voor commentaar. De visie beschrijft de ambities van verschillende partijen voor een gezonde leefomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Ook presenteren we de nieuwe interactieve kaart waarop u uw project kan toevoegen en samenwerkingspartners kunt vinden. Schuift u ook aan?