Zandmotor
zandmotor-luchtfoto

De Zandmotor is een uniek stuk nieuwe natuur dat ons tegen de zee beschermt én ruimte biedt voor natuurontwikkeling en recreatie. In 2011 legden Rijkswaterstaat en de provincie Zuid-Holland deze grote zandplaat tussen Ter Heijde en Kijkduin ter hoogte van natuurgebied Solleveld aan.

Bouwen met de natuur

De natuur helpt ons tegen de zee te beschermen. Door wind, golven en stroming verspreidt het zand zich de komende 20 jaar langs de Zuid-Hollandse kust tussen Hoek van Holland en Scheveningen. Hierdoor ontstaan bredere stranden en nieuwe duinen die natuurlijke kustbescherming en extra ruimte voor natuur en recreatie bieden. We bouwen met de natuur.

Onderzoek

De Zandmotor is een pilotproject. Wetenschappers bestuderen deze nieuwe manier van kustversterking en kustonderhoud. Ze onderzoeken de effecten van het weer, de golven en de stroming op de verspreiding van het zand. Ook het ecosysteem, het grondwaterpeil en de effecten op de omgeving, zoals recreatie en zwemveiligheid worden onderzocht. Als de werking van de Zandmotor effectief blijkt, kan deze ook op andere plekken worden toegepast.

In 2016 zijn de bevindingen over van de eerste 5 jaar van de Zandmotor gepubliceerd. Het is een experiment over een periode van 20 jaar. Het gebied blijft zich uiteraard ontwikkelen. In 2021 volgt opnieuw een evaluatie.

Natuur en recreatie

Met de Zandmotor ontstaat er een uniek natuur- en recreatiegebied, dat door de wind en de stroming van de zee steeds verandert. Het gebied is aantrekkelijk voor verschillende soorten planten en dieren. Bezoekers kunnen op en rond de Zandmotor genieten van de natuur.


Zandmotor - aanleg, werking en onderzoek

Resultaten 5 jaar onderzoek

Bekijk de resultaten van 5 jaar onderzoek naar de Zandmotor

Engelse pagina