Deltaprogramma: Zuid-Holland
deltaprogramma-225

Zuid-Holland moet zich als laaggelegen provincie beschermen tegen overstromingen. Ook willen we zorgen voor voldoende zoetwater. Hiervoor maken we met het Deltaprogramma plannen en nemen we maatregelen. Het Deltaprogramma is een nationaal programma, waarin Rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen samenwerken aan de bescherming van Nederland.

Strategische Agenda Deltaprogramma 2016

De grote lijnen van het Deltaprogramma liggen inmiddels vast. Er zijn Deltabeslissingen genomen en voorkeursstrategieën gemaakt. Hiermee gaat de provincie Zuid-Holland aan de slag. We verankeren de genomen beslissingen in onze eigen beleidsplannen en ruimtelijke plannen. Vervolgens vertalen we dit beleid naar concrete maatregelen.