Klimaateffectatlas Zuid-HollandHet klimaat verandert, ook in Zuid-Holland. Dat proces is al lang geleden begonnen, maar is de laatste decennia steeds manifester geworden. De komende 20 jaar zal klimaatverandering een wezenlijk effect hebben op onze Zuid-Hollandse leefomgeving. In de Klimaateffectatlas Zuid-Holland zijn de effecten van klimaatverandering zichtbaar gemaakt. Ook is in de atlas goed zichtbaar hoe urgent de effecten van bodemdaling zijn in Zuid-Holland.

De Klimaateffectatlas is in opdracht van de provincie in samenwerking met o.a. het KNMI en stichting CAS gemaakt om de effecten van klimaatverandering (natter, heter, droger) en bodemdaling in Zuid-Holland in beeld te brengen.

Ga naar de Klimaateffectatlas.

Nationale èn regionale opgave

De provincie maakt zich sterk voor nationale en regionale aandacht voor de grote opgaven die klimaatverandering en bodemdaling met zich meebrengen. Eind 2016 is een Nationale Adaptatie Strategie (NAS) verschenen.

Binnenkort komt er een nationaal Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie dat op Prinsjesdag gepresenteerd wordt. Beide nationale plannen vragen om uitwerking op regionaal niveau, als onderdeel van het omgevingsbeleid van provincies en gemeenten. Met de Klimaateffectatlas wil de provincie de regionale uitwerking ondersteunen.