DrinkwaterNatuurfenomenen zoals verzilting en klimaatverandering, maar ook landbouw en industrie beïnvloeden de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater. In Zuid-Holland wordt veel drinkwater onttrokken aan grond- en oppervlaktewater. Het is dus belangrijk de bronnen voor drinkwaterwinning te beschermen voor toekomstig gebruik.

De provincie Zuid-Holland stelt samen met de drinkwaterbedrijven gebiedsdossiers op ter aanvulling op het bestaande (Europese, nationale en provinciale) beschermingsbeleid. Nieuwe bronnen voor de drinkwatervoorziening worden onderzocht.