Ter inzage: ontwerpbesluit Rijkswegbrug A44 over de Oude Rijn
De aanvraag en het ontwerpbesluit om ontheffing te verlenen voor het tijdelijk vastleggen van de brugdekken van de Rijkswegbrug A44 over de Oude Rijn liggen ter inzage van 13 april 2015 tot en met 12 mei 2015.

U kunt deze documenten op deze pagina digitaal inzien en inzien op de volgende locaties:

  • loket provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, Den Haag
  • receptie gemeentehuis Katwijk, Koningin Julianalaan 3, Katwijk

Gedeputeerde Staten hebben op 29 januari 2015 van Rijkswaterstaat van de minister van Infrastructuur en Milieu een aanvraag ontvangen om ontheffing te verlenen voor het tijdelijk vastleggen van de brugdekken van de Rijkswegbrug A44 over de Oude Rijn. Dit op grond van de Vaarwegenverordening Zuid-Holland.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben het voornemen om de gevraagde ontheffing te verlenen.

Schriftelijke of mondelinge zienswijze

U kunt tot en met 12 mei 2015 schriftelijk of mondeling een zienswijze inbrengen over het ontwerpbesluit bij Gedeputeerde Staten. Hierna wordt een definitief besluit genomen. Tegen dit besluit staat voor belanghebbenden bezwaar en beroep open.

Uw schriftelijke zienswijze adresseert u onder vermelding van de titel 'Ontwerpbesluit Rijkswegbrug A44' en voorzien van uw handtekening aan:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag

Informatieavond

Provincie Zuid-Holland en Rijkswaterstaat informeren u over de ontheffing, de reden van het verzoek en de zienswijzeprocedure.

  • Locatie: Jachthaven Paviljoen, 'Het Roer Om', Haringkade 6, Katwijk
  • Datum: woensdag 15 april 2015
  • Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur