Bestuurdersdiscours
De veranderende samenleving scherpt de eisen voor de kwaliteit van het lokaal bestuur voortdurend aan. En nu maatschappelijke vraagstukken steeds vaker gemeentegrenzen overstijgen, wordt bestuurskracht niet langer op lokaal niveau alleen bepaald, maar weegt het regionale netwerk en de samenwerkingsverbanden waarbinnen gemeenten opereren steeds zwaarder. Het daagt het lokaal bestuur uit om kritisch en met open vizier naar de balans tussen inhoudelijke opgaven en bestuurlijke effectiviteit te kijken.

De provincie Zuid-Holland en de Vereniging Zuid-Hollandse Gemeenten initiëren het Bestuurdersdiscours: bestaande uit 2 inhoudelijke denktanks rondom 'Herijking van bestuurskracht' en 'Effectieve regionale samenwerking', als opmaat naar de strategische stakeholdersconferentie.

Het Bestuurdersdiscours verenigt een selecte en bijzondere mix van stakeholders uit het lokaal bestuur bijeen; variërend van burgemeesters, wethouders, raadsleden en gemeentesecretarissen.
Daarnaast wordt ook ‘denkkracht van buiten’ in het programma opgenomen: experts van buiten de publieke sector met verrassende inzichten in relatie tot bestuurskracht en samenwerking.

Deelname is op persoonlijke uitnodiging. U kunt zich hiervoor niet inschrijven.


Volg @zuid_holland op Twitter