Bestuurdersconferentie
Bestuurdersconferentie 30 maart 2017 -1

"De Nieuwe Portefeuillehouder Financiën"

De Bestuurdersconferentie ‘de Nieuwe Portefeuillehouder Financiën’ brengt portefeuillehouders financiën en financieel toezicht vanuit het hele land samen om in een informele setting een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën met elkaar te verkennen.

Lees het verslag van de Bestuurdersconferentie van 30 maart 2017.