Bestuurdersconferentie
De Bestuurdersconferentie ‘de Nieuwe Portefeuillehouder Financiën’ brengt portefeuillehouders financiën en financieel toezicht vanuit het hele land samen om in een informele setting een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille financiën met elkaar te verkennen.

Met hernieuwde financiële ruimte lijken oude tijden te herleven: de portefeuillehouder financiën zorgt voor een adequaat proces van geld verdelen. Maar dat kan niet meer op de klassieke manier, omdat onze samenleving verandert. Gemeenten en provincies treden steeds meer op als partner van maatschappelijke en private partijen. Ook ontstaan er steeds vaker maatschappelijke initiatieven (zonder overheidsbemoeienis) in het publieke domein. Tijdens deze Bestuurdersconferentie gaan we in gesprek over de meest actuele vraagstukken rondom investeren in groei, flexibeler begroten en nieuwe financiële arrangementen.

Een helder signaal

Het programma is opgebouwd rondom visies en vergezichten met plenaire keynotes en een interactief bestuurdersdebat én een inhoudelijk verdiepingsprogramma waar we aan kleinschalige Ronde Tafel Gespreken met elkaar in dialoog gaan over essentiële aspecten van een toekomstbestendige invulling van de portefeuille financiën. We hechten veel waarde aan uw ideeën en ervaringen en nodigen u uit om u actief te mengen in de inhoudelijke dialogen. Uitkomsten en resultaten van de Bestuurdersconferentie worden gebundeld. Bij een geslaagde dag leidt dit wellicht tot een helder signaal, aan bijvoorbeeld de Tweede Kamer, over de toekomst van ons vakgebied.

Terug naar Bestuurdersconferentie homepage