Flexibeler begroten
De overheid wordt geacht snel in te kunnen spelen op de snel veranderende samenleving. We hebben een responsievere overheid nodig. Het anderhalf jaar van te voren vastzetten van budgetten maakt flexibel en snel handelen lastig. De schaalvergroting op gemeentelijk niveau leidt bovendien tot de wens bij dorpskernen om ‘eigen budgetten’ te krijgen die flexibel ingezet kunnen worden. We moeten onze begrotingen flexibeler maken, maar hoe ver kunnen we daarin gaan en wat betekent dit voor de rol van gemeenteraden en provinciale staten? Bestaat er zoiets als realtime begroten? Hoe doen gemeenten en provincies die hierin vooroplopen dit? En wat kunnen we leren van internationale best practices?

Terug naar het programma

Uitnodiging ontvangen? Meld je aan!