Investeren in groei
De verschillen tussen regio’s lijken toe te nemen. Waar er in sommige regio’s sprake is van een sterke groei, krimpen andere regio’s. Concurrentie om talent en bedrijvigheid tussen regio’s is een feit. Het politiek debat in gemeenten richtte zich na de decentralisaties vooral op de sociale kwesties. Maar met de nieuwe kansen voor groei is een belangrijke vraag hoe gemeenten en regio’s komen tot uitgaven die bijdragen aan groei. Hoe maak je hier met beperkte middelen verstandige keuzes in en wat moet hierin lokaal en regionaal besloten worden? In dit licht kunnen we ook de schaduwzijde van het eigen belastinggebied bekijken. Meer autonomie voor gemeenten en provincies om eigen belastingen te heffen doet het altijd goed, maar is dit niet vooral in het voordeel van de groeiende gebieden?

Terug naar het programma