Nieuwe financiële arrangementen
Onze samenleving verandert. Gemeenten en provincies treden steeds meer op als partner van maatschappelijke en private partijen. Ook ontstaan er steeds vaker maatschappelijke initiatieven in het publieke domein. De wijze waarop de realisatie in het verleden werd gefinancierd, bijvoorbeeld door het verstrekken van subsidies, past vaak niet meer bij deze ontwikkeling. Hoe stimuleer en ondersteun je kleinschalige maatschappelijke initiatieven? Daarbij lopen we al snel tegen de beperkingen van de overheid (bureaucratie, (spel)regels) en markt (rendabel?) aan. Daarom worden nieuwe financiële arrangementen ontwikkeld en ingezet. Omdat deze ontwikkelingen snel gaan is het goed kennis en ervaringen uit te wisselen over de verschillende financiële arrangementen. Hoe en waarvoor worden ze ingezet en welke kansen en risico’s zien we daarbij en wat kunnen we leren van voorbeelden in het buitenland?

Terug naar het programma