Programma
08:30  Ontvangst in het Provinciehuis Zuid-Holland 09:00  Actualiteiten-ontbijt

Herbezinning financiële verhoudingen en nieuwe financiële arrangementen.

Voorafgaand aan het plenaire programma nemen we in een informele ontbijtsetting een voorschot op de inhoudelijke discussies van de dag, door in te zoomen op een herziening van de geldstroom tussen Rijk, provincies en gemeenten en de ontwikkeling van nieuwe financiële arrangementen. Met bijdragen van o.a.:

Carel van Eykelenburg, Voorzitter Raad van Bestuur, BNG Bank

Titus Livius, Directeur Bestuur en Financiën, Ministerie BZK

Peter Verheij, Wethouder Financiën Gemeente Alblasserdam en Vicevoorzitter VNG-commissie Financiën

Michiel van Haersma Buma, Voorzitter Raad voor Financiële Verhoudingen

10:15  Plenaire opening door dagvoorzitter

Marijke Roskam, dagvoorzitter en ex-presentatrice, BNR Nieuwsradio

10:20  Welkomstwoord en inhoudelijke introductie op ‘de Portefeuille Financiën herzien’

Rogier van der Sande, Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland

10:25  Groei-agenda van Nederland

Macro-economisch perspectief op de groei-agenda van Nederland
Barbara Baarsma, Hoogleraar Marktwerking en Mededingingseconomie, UvA en Directeur Kennisontwikkeling, Rabobank

10:55  Financiering van groei

Visie op ondernemerschap en financiering van duurzame groei
Robert Verwaayen, KEEN Venture Partners

11:25  Netwerkpauze

11:55  Bestuurdersdebat

Perspectieven op een toekomstbestendige invulling van de bestuurlijke portefeuille Financiën

Interactief vraaggesprek over investeren in groei, flexibel begroten en nieuwe financiële arrangementen. Met o.a.:

Jan de Laat, Wethouder Financiën, Gouda

Adriaan Visser, Wethouder Financiën, Gemeente Rotterdam

Jo-Annes de Bat, Gedeputeerde, Provincie Groningen

Arjan el Fassed, Directeur Open State Foundation

12:45  Lunch

13:45  Verdiepingssessie

Ronde Tafel Gesprekken

Kleinschalige en interactieve gesprekken over invulling van de portefeuille Financiën anno 2017 met betrokkenheid van álle aanwezigen, uitmondend in een bundeling van ideeën, inzichten en aanbevelingen dat aan de formateur van het nieuwe kabinet zal worden aangeboden.

 • Flexibeler begroten: burgerbegrotingen
  Tafelvoorzitters zijn o.a.:
  Jan Verhagen, Beleidsmedewerker financiële verhoudingen, Gemeente Den Haag
  Martijn Leisink, Wethouder Financiën, Gemeente Arnhem
  Frank Kenselaar, Projectleider Right to Challenge, Rotterdam
  Frank den Brok, Wethouder Financiën, Oss
 • Transparantie en Open Financiële Data
  Tafelvoorzitters zijn o.a.:
  Ton Schroor, Wethouder Financiën, Gemeente Groningen
  Arjan el Fassed, Directeur, Open State Foundation
  Paul Huigens, Pilotmanager Financiële Processen, VNG/KING
  Patrick van Lunteren, Wethouder Innovatief Bestuur, Gemeente Breda
 • Investeren in groei
  Tafelvoorzitters zijn o.a.:
  Patrick Brouns, Gedeputeerde, Provincie Groningen
  Jo-Annes de Bat, Gedeputeerde, Provincie Zeeland
 • Nieuwe financiële arrangementen
  Tafelvoorzitters zijn o.a.:
  Jeroen den Uyl, Partner, Twynstra Gudde
  Aster van Tilburg, Crowdfunding adviseur, Voor je Buurt
  Thimmo van Garderen, Senior Manager Business Development, BNG Bank
 • Vernieuwing accountantscontrole
  Met inbreng van o.a.:
  Robert Mul, Director Public Trust, Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants
  Anneke van Zanen-Nieberg, Algemeen Directeur, Auditdienst Rijk, Ministerie van Financiën
  Bjorn Gossen, Sr Adviseur, BMC

15:00  Slotwoord Plenaire terugkoppeling

Rogier van der Sande, Gedeputeerde, Provincie Zuid-Holland

15:15  Einde van de Bestuurdersconferentie met gelegenheid tot napraten onder het genot van een hapje of drankje

Terug naar pagina Bestuurdersconferentie