De vruchten van financiële transparantie
We willen transparant zijn over de uitgaven. De gedachte is dat transparantie bijdraagt aan een efficiënte en legitieme overheid. In toenemende mate besteden gemeenten en provincies aandacht aan het transparant maken van financiële data op eigen sites en gezamenlijke sites zoals waarstaatjegemeente.nl. Ook zien we dat derden (zoals openspending.nl) financiële data analyseren en open stellen. Onlangs heeft de provincie Zuid-Holland alle data met betrekking tot financieel toezicht online gezet op staatvan.zuid-holland.nl. Ook worden er steeds meer begrotingsapplicaties ontwikkeld. Ondanks deze inspanningen is het opvallend hoe weinig burgers en leden van de gemeenteraad en Provinciale Staten gevoel hebben bij de overheidsfinanciën. ‘Niemand snapt de begroting’ horen we de wethouders in de provincie soms zeggen. De voordelen van benchmarking worden gezien, maar net zo vaak als een last ervaren. De vraag waar we ons voor gesteld zien is hoe we nu echt de vruchten kunnen gaan plukken van de toenemende transparantie?

Terug naar het programma